06 maja

Zachowania seksualne a orientacja

W naszej kulturze, w potocznym, stereotypowym przekonaniu istnieje mit. Mit, który zakłada, że każda osoba, która ma/miała kontakty seksualne z osobą tej samej płci automatycznie przez osoby postronne zostaje uznana za osobę homoseksualną lub biseksualną. Lub każda osoba, która ma/miała kontakty seksualne z osobami płci przeciwnej jest osobą heteroseksualną.

To wydaje się być oczywiste.A jednak tak nie jest.

Ludzka seksualność jest zbyt skomplikowana i wielowymiarowa, żeby kierować się/definiować takim zero-jedynkowym uproszczeniem określając jednostkową seksualność.

Osoba uprawiająca seks z osobą tej samej płci może (ale nie musi) czuć się osobą hetero/biseksualną i w ten sposób się definiować. Osoba uprawiając seks z osobą płci przeciwnej może (ale nie musi) czuć się osobą heteroseksualną.

W relacjach seksualnych jednopłciowych może (ale nie musi) realizować swoje potrzeby czysto seksualne, np. zaspokaja swoją ciekawość, fantazje, a sam kontakt seksualny jest erotyczne pociągający.


W przypadku relacji seksualnych z osobami płci przeciwnej może (ale nie musi) odgrywać kulturowy obowiązek i społeczna presja na realizowanie odgórnych norm.

Jednocześnie wszelkie kontakty seksualne nie muszą (ale mogą) być związane ze sferą emocjonalną, a tym samym pomiędzy seksualnymi partnerkami/-ami nie musi (ale może) istnieć głębsza relacja emocjonalna, aby czerpać satysfakcję seksualną ze zbliżeń.
Analogicznie (i mowa tu o orientacji seksualnej), można darzyć głębokim uczuciem osobę tej samej płci, fantazjować o niej, tęsknić, a nigdy nie wejść w relacje o charakterze seksualnym (ta relacja nie musi wiązać się ze spełnieniem seksualnym).

I to tylko pokazuje, że określenie własnej tożsamości i odpowiedzenie sobie na prymarne pytanie "kim jestem? " nie jest prosta i czasem nieoczywista.

Bo orientacja seksualna to nie to samo co zachowania seksualne. Ani tożsamość seksualna. Niezależnie od konfiguracji.

Ściskam udami
Wiktoria Morella
_
[Peter Paul Rubens, Satyr z dziewczyną/Satyr z koszem winogron i pigw z nimfą, przed 1640; orientacja seksualna to nie to samo co zachowania seksualne].

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza

Copyright © Wiktoria Morella , Blogger