Menu
Interpunkcja

Kiedy stawiać przecinek?

Przecinek. Ten mały drań często przysparza kłopotów.

A bez niego zdania nie tylko są niepoprawne, ale także mogą zmienić swoje znaczenie.

Pisząc prace dyplomowe, dokonując analizy, opisu definicji, streszczenia czyjegoś stanowiska często konstruujemy długie zdania. To pokazuje nasz kunszt języka.

Czasem jednak łatwo popełnić błąd i zgubić sens wypowiedzi. I tu na scenie pojawia się przecinek.

 Kiedy stawiamy przecinek?

Jeśli chcemy rozdzielić zdanie podrzędne od nadrzędnego, czyli przed spójnikami, zaimkami i partykułami takimi jak:

aby, aż, ażeby, bo, by, byle, chociaż, czy, czyj, dlaczego, dlatego, dlatego że, dokąd, dokądkolwiek, gdyż, gdzie, gdziekolwiek, ile, ilekolwiek, ilekroć, ile razy, ile że, im, iż, jak, jakby, jak gdyby, jaki, jakikolwiek, jakkolwiek, jako, jako że, jeśli, kim, kogo, komu, kto, ktokolwiek, który, mimo iż, mimo że, o ile, po co, po czym, podczas gdy, pomimo iż, pomimo że, ponieważ, póki, przy czym, skąd, skoro, tak jak, tylko że, tym bardziej że, w miarę jak, za co, zaledwie, że, żeby.

Przed spójnikami wyjaśniającymi:

czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy.

Przed spójnikami wynikowymi:

więc, dlatego, toteż, to, zatem, stąd, wobec tego, skutkiem tego, wskutek tego i (= więc, toteż).

Przed spójnikami przeciwstawnymi:

a, ale, inaczej, jednak, jednakże, jedynie, lecz, natomiast, przecież, raczej, tylko, tylko że, tymczasem, za to.

Przecinek stawiamy przed całym wyrażeniem, np.:

a choć, a gdy, a jeśli, a mianowicie, a ponieważ, a więc, a że, chyba że, chyba żeby, dlatego iż, dlatego że, dopiero gdy, i choć, ile że, jako że, mimo że, podobnie jak, pomimo to, pomimo że, tak aby, tak jak, tak jakby, tak że, tak żeby, taki sam jak, tam gdzie, ten sam co, teraz gdy, to co, tylko że, tym bardziej że, tym bardziej że, w miarę jak, wtedy gdy, zwłaszcza że,  że gdy, że jeśli.

Kiedy nie stawiamy przecinka?

Przed spójnikami łącznymi:

a (= i), i, i zarazem, oraz, tudzież

Przed spójnikami rozłącznymi:

lub, albo, bądź, czy.

Przed spójnikami wyłączającymi:

ani, ni.

W razie wątpliwości skonsultuj się z polonistą lub sprawdź z słowniku.

Ściskam 

Wiktoria Morella 

O autorce

Lubię dzielić się wiedzą, a zabawa słowem to moja pasja. Pomagam pisać prace dyplomowe. Bo jakość ma znaczenie. Z wykształcenia dra kulturoznawstwa, antropolożka kultury. Z zawodu wykładowczyni i dziennikarka. Z pasji edukatorka i blogerka na Wiktoria Morella Blog.

Jeszcze nikt nie skomentował

    Zostaw komentarz